Batthyány-pince
Cím
Villánykövesd
Batthyány u. 24.
45.880897 N, 18.426969 E
Kapcsolat
Nincs megadva
Az Árpád-korban a községet magyarok lakják, főbirtokosa a Siklóssy-család.
A török hódoltság alatt - ekkor magyar urai a Zrínyiek voltak - elnéptelenedő faluba szerbek telepednek, akik a Rákóczi szabadságharc idejét leszámítva állandóan a településen élnek.
Az 1750-es években németek telepednek le a községben, mely fokozatosan elnémetesedik. A betelepült németek alapos szakismeret birtokában erőteljesen a szőlőtermelés felé fordulnak, a legszegényebb, kisházas német is arra törekszik, hogy mielőbb egy kis szőlőt vehessen. Törekvésük egybeesik az uradalom érdekeivel is, lévén a szőlőből több haszon származik mint a szántóból.
II. József engedélyezte, hogy a jobbágyok egész évben értékesíthessék boraikat, a kövesdi nedűk keresettek egész Horvátország területén. A lakók az egész hegyoldalt betelepítik szőlővel, a község a bólyi uradalom egyik legjelentősebb szőlőterületévé válik. Ekkor épülnek sorban a pincék, a feldolgozáshoz szükséges épületek. Az uradalom által termelt, illetve a jobbágyoktól dézsmaként beszedett borokat az időközben megépült, s a falu tulajdonosáról elnevezett Batthyány-pincében tárolják.
Itt kerül megrendezésre, minden szeptemberben az Európai Bordalfesztivál megnyitója.