Szársomlyó-hegy
Cím
Villány

45.869467 N, 18.455661 E
Kapcsolat
Nincs megadva
A hegyet 1944-ben nyilvánították védetté.
Nevében a szár a kopárságára utal, míg a második tag a somlyó a sombokrokkal hozható összefüggésbe.
A Szársomlyó hegy 3,5 km hosszú és 1,7 km széles, a Villányi borvidék hű reklámarca, attribútuma. Jellegzetes alakja, a szigethegység formája, kopár sapkája adja meg a hegy eredetiségét, összetéveszthetetlenné teszi a 442 m magas hegyet.
A triász, a jura, a kréta, időszakból származó mészkövek egymásra pikkelyeződtek ám, ellentétben a Mecsekkel, nem gyűrődtek meg. A rétegek közötti víz beszivárgott a mélybe, legömbölyítette a felszínt. Így jött létre a legendás ördögszántás. Ez a hegyoldalban lévő bemélyedés a hegyoldalra ferdevonalú törést jelent.
A hegy mondája:
Egy világszép nagyharsányi lányra szemet vetett az ördög. Az anya teljesíthetetlennek hitt feltételt szabott a frigy létrejöttéhez: ha az ördög egyetlen éjjel, kakasszóig felszántja a hegyoldalt, övé lehet a lány.Az ördög ekéje elé fogott hat pár fekete macskát, és szántani kezdett.
Olyan jól haladt, hogy az öregasszony megijedt, és maga kezdett kukorékolni. Az ördög elhajította az ekét (ebből lett a beremendi hegy), kirázta bocskorából a földet (ebből lett a siklósi hegy), majd nagyot ugrott és bebújt a földbe. Ahol eltűnt, ma is kénes víz bugyog elő, a forrást a lány neve után Harkánynak nevezik.A felszántott hegyen ma is látszanak a macskák nyomai.

A mese után ráragadt a déli domboldal karrmezőjére az ördögszántás elnevezés.
A macskák karmainak tartott karcolások valójában finom oldási nyomok, a sziklákon lefolyó víz mélyíti azokat a lefolyó mészkőbe.

A csodálatos hegy északra a déli, a mediterrán növények utolsó menedékhelye. 50 védett növényfajból 7 faj kizárólag itt fordul elő hazánkban. A törmelékes és redzina talajok is elősegítik az egyedülálló növényvilág kialakulását. A mecseki varjúháj és a dalmát csankesz Magyarországon egyedül itt található meg. A magyar kikericsről mint a Villányi borok szimbólumáról pedig olvashatnak a honlapunkon.
További jellegzetes növényei a rozsdás gyűszűvirág, a mediterrán jellegű moha, a méreggyilok, a magyar páfrány, a sallangvirág, melynek legnagyobb hazai állománya él itt.

A hegy északi oldali növény faunája teljesen más képet mutat. Ezüst hárs, gyertyányos tölgyes borítja a lejtőket, benne lónyelvű csodabogyót, jerikói loncot vagy olasz mügét találhatunk.