Sárréti múzeum
Cím
Szeghalom
Tildy Zoltán u. 14.
47.017957 N, 21.175964 E
Kapcsolat
Telefon: 66/371-561
Web: www.szeghalom.hu/muzeum
A gyűjtemények közti megoszlásban közel egyenlő arányban vesz részt a történeti és a néprajzi gyűjtemény.
A történeti gyűjtemény megközelítőleg ötezer tárgyat és tizenhétezernél több történeti dokumentumot tartalmaz. Ezen felül, részét képezi még a több, mint háromezer tárgyat és dokumentumot magában foglaló irodalomtörténeti gyűjtemény, valamint a majd négyezer archív fotóból, üvegnegatívból, vetíthető üvegdiából álló fotóanyag.
Bár a legkorábbi darabjai közt több évszázadot megélt tárgyakkal is találkozhatunk, legtöbbjük a 19. század második, vagy a 20. század első felében készült.
Ki kell emelnünk közülük Tildy Zoltán, egykori köztársasági elnök Kossuth érdemrendjét, Sinka István kéziratait és személyes tárgyait, Szeghalmy Gyula fotóeszközeit és az általa készített ezerháromszáz üvegnegatívot és festett üvegdiát.

Külön említenünk kell a tűzoltógyűjteményt, melyben egy vízipuska mellett több különféle egyéb tűzoltóeszköz is megtalálható, többek között a Geitner és Rauchs, valamint a Kőhler Tűzoltószer Gyár által készített kocsifecskendők, targoncás és előkocsis tűzoltófecskendők, lajtok és egy kisméretű kézi targoncafecskendő.
A szám szerint tizennégy, ló fogatolású tűzoltóeszköz az 1880-as évektől kevés kivétellel 1945-ig használatban volt, és a környékbeli településekről kerültek a múzeum gyűjteményébe.
Ezek a tűzoltószerek a múzeum udvarán a látogató közönség számára is megtekinthetőek.


A néprajzi gyűjteményben majd négy és félezer tárgy található, négyszáznál több kerámia, melyek számottevő hányada a tágabb környék fazekas központjainak stílusjegyeit viseli magán.
Ezek hódmezővásárhelyi, mezőtúri, valamint az előbbiek formavilágát és motívumkincsét követő helyi fazekasok munkái, nem kevés köztük a gömöri fazék, a révi korsó és kanta.

Több mesterség teljes, vagy részleges tárgyi, dokumentum és fotóanyaga is a gyűjtemény részét képezi (kovács, kötélgyártó, cipész, kalapos, asztalos, kosárfonó, köszörűs, borbély, órás, szikvízgyártó).
Eszközeink a 19-20. század fordulójától a 20. század közepéig voltak használatban.


A néprajzi gyűjtemény az egykori sárréti népi életmód teljes területéről tartalmaz tárgyakat.
A 19. század végére befejeződött nagyarányú vízrendezések előtti életmód igen hangsúlyos részét alkották az ősfoglalkozások, a pásztorkodás, halászat, pákászat, méhészkedés, melyek tárgyi dokumentumai a gyűjtemény fontos szeletét adják.
A folyószabályozások után erőre kapó földművelés eszközei, a népi lakáskultúra, a mindennapi élet, a viselet tárgyi emlékei szintén a gyűjtemény részét képezik.