Andrássy-Szapáry kastély
Cím
Szécsisziget

46.575266 N, 16.602756 E
Kapcsolat
Nincs megadva
A Kossuth utca 27. számú telken magasodik a Szapáry család 18. században épített kastélya, amit a szécsiszigeti vár egy részének a felhasználásával építettek.
A vár árkait 17. századi leírás szerint földsánc vette körül, amit fapalánkok egészítettek ki. Ezek ma is nyomon követhetők.
Azonban a vár árkait 1871-ben a tiszttartó betömette, területét fásította.
Fennmaradása azért is fontos, mert a 17-18. századból fennmaradt emlékanyag töredéke az eredetinek. Az elveszett, elpusztult anyag aránya nagy.
Az épület a magyar barokk kastélyok jellegzetességeit mutatja.
Kialakítása egyszerűbb, mint a külföldieké, higgadtabb, mégis betölti reprezentatív szerepét.
A kastély földesúri székhely voltánál fogva több volt egy egyszerű lakóhelynél.
Birtokosának és családjának otthonaként gazdasági és birtokigazgatási központjaként, valamint nem utolsó sorban a földesúri hatalom reprezentálójaként szolgált.
A szécsiszigeti kastély a régi vár helyén épült a maitól elérő formában, eredetileg U alakú volt, ami egy 1864-ben készült térképen látható.
Az épület maga a Kerka völgyétől pár méterre kiemelkedő, részben mesterségesen kialakított dombon áll.
A vizsgálat területén legalábbis részben a feltöltésre alapozták, a feltöltés az épület terheit elbírta.
A teher hatására az alapok alatti terület konszolidálódott, teherbírása nőtt.
Elmondások szerint berekfa cölöpöket használtak alapozáskor, melyeket égetéssel tartósítottak.
1968-ban a Kerkát új mederbe terelték. A gyorsabb lefolyás miatt a talajvízszint folyamatosan csökkent, a facölöpök korhadni kezdtek.
Az épület mai állapotában L alakú, északkeleti-délnyugati tengelyű szárnya a lakószárny.
Északkeleti oldalához magtár csatlakozok. A volt istállókat és a kapuépítményt, mely délkeleti oldalon csatlakozott a kastélyhoz, 1945 után lebontották. Különböző vizsgálatok kimutatták, hogy az épület legidősebb része a magtár.
Az is kiderült, hogy a kastélyszárnynak csak a délnyugati fele volt egyemeletes a lépcsőkig, a többi része földszintes volt.
A kastély egy emeletes, oldalfolyosós és teljes területén alápincézett.
Főhomlokzata 10 tengelyes, melyet horizontális övpárkányok, vertikálisan pedig pilaszterek tagolnak.
A földszintes ablakok egyenes ívűek, szalagkeretesek, az emeletiek díszesebbek, szintén szalagkeretesek, a szemöldöknél ehinusz mintával és füzérrel, párkánnyal és tükrös ablakköténnyel.
A kastély bolthajtásos pincéjében tárolták az uradalom borát.
A pincében 145 akós hordók álltak, ezeket itt szerelték össze.
A régi kapuzat alját rúdfával rakták ki, az udvar egyébként kaviccsal volt felszórva, közepén kút állt, körülötte orgonabokrok.