Evangélikus gyűjtemény
Cím
Sopron
Templom u. 19.
47.684334 N, 16.589687 E
Kapcsolat
Nincs megadva
A templom gazdag kincstára a hit gyakorlásával összefüggő magyar és külföldi alkotások és műtárgyak gyűjteménye.
Az úrvacsorai kelyhek, kancsók, cibóriumok, gyertyatartók, oltárterítők egyenként mesterművek.
A soproni gyülekezet életének története festmények, kéziratok, könyvek és metszetek tükrében tárul a látogatók elé.
Az arcképcsarnok a bemutatott személyek munkásságát egészen a XX. századig átfogja.

A templom mellett áll a hajdani paplak.
Ez a kétemeletes barokk palota ad otthont az Országos Evangélikus Múzeum soproni gyűjteményének.
Levéltára a XVI. század közepétől őrzi az iratokat, több mint hatezer kötetes könyvtára pedig kéziratos bibliákkal, a teológia tárgykörébe tartozó alapművekkel áll a kutatók rendelkezésére