volt Ferences rendi templom
Cím
Simontornya

46.753138 N, 18.546547 E
Kapcsolat
Nincs megadva
Simontornya 1777-ig megyeszékhely volt. Nem véletlen tehát az, hogy a török kiűzését követően rögtön megjelennek a ferencesek, akik itt is bosnyák származásúak voltak.
Kezdetben azt a dzsámiból átalakított templomot használják, ami talán még a domonkosok középkori templomának átalakításával épült.
A bosnyákok 1720-ban a kolostort átadják a legnagyobb ferencesek rendtartománynak, a marianusnak.
Ettől kezdve fokozatosan eltűnnek a bosnyákok a kolostorból.
Az új templom alapkövét 1728-ban teszik le, és 1734-ben szentelik fel, külsejének végső befejezése a torony felhúzásával 1771-ban történik.
Ez a templom lesz a város plébániatemploma is.
Művészi főoltára 1768-ban készül el Szent Júdás és Tádé apostolok tiszteletére.
A főoltárkép Maulbertsch modorában dolgozó ismeretlen festő műve. Ezt követően kerül sora falképek elkészítésére 1775-ben.
Nyolc egyszerű mellékoltára van, amelyeknek oltárképeit nagyszerű barokk stukkószobrok szegélyezik.
Az összes oltár és a templom kifestése is özv. Hrabovszky Antalné szül. Kiszely Judit hagyatékából készült.
Nem véletlen tehát az, hogy a főoltáron Szent Antal szobra mellett Judit szobrát látjuk.