Öveges József Emlékház
Cím
Páka
Kossuth út 41.
46.594845 N, 16.649588 E
Kapcsolat
Telefon: 92/378-014
Web: www.paka.hu
Email küldése
Öveges József fizikus, piarista tanár lakóházában kialakított múzeum.
Megtekinthetők Öveges professzor bútorai, személyes használati tárgyai, kísérleti eszközei, valamint fotókiállítás is látható.

A tárlatvezetés során kísérletek bemutatására is sor kerül.
Öveges József, „Öveges professzor” neve bizonyára nagyon sok ember számára ismerősen cseng. A lobogó hajú, lelkesülten magyarázó alak hangja szenvedéllyel telt meg, még a legegyszerűbb kísérlet bemutatásakor is. Olyan volt felnőtt, gyerek számára egyaránt, mint egy középkori varázsló.
Öveges József 1895. november 11-én született Pákán, Öveges József kántortanító és Mihálovics Ilona, a helybeli, volt körorvos lányának elsőszülött gyermekeként.
Születésének pontos helyét nem ismerjük. Abban az évben szinte kivétel nélkül valamennyi újszülött, illetve szülei házszáma szerepel a kereszteltek anyakönyvében. A kevés kivétel közé tartozott Öveges József tanító fia. Így nem tudjuk, hogy az újszülött a templom déli szomszédságában álló orvos nagyapa házában, vagy az északi oldalon álló római katolikus iskola kántortanítói lakásában jött-e a világra. A két épületet egyébként talán száz méter választja el egymástól.

A tanító 1870-től tanítóskodott Pákán 1894. január 10-én bekövetkezett haláláig. Öveges Antal és leánya síremléke a pákai (Rózsa utcai) temetőben található. Az ő helyét foglalta el testvérének, Alajosnak, a péri iskola tanítójának fia, id. Öveges József, aki – a dátumokat tekintve - viszonylag rövid ismeretség után feleségül vette a helyi körorvos lányát, Mihálovics Ilonát. (Nem tudjuk Öveges József korábban járt-e nagybátyjánál, és ismerte-e a lányt.) Ettől kezdve erős a család – elsősorban az ifjú Öveges József - kötődése Pákához.

Erről a professzor később így vallott: „Ha munkám közben valami szépre, pihentetőre akarok gondolni, akkor elszállok képzeletben Zala megye délnyugati tájára, Göcsejbe. Pedig láttam már a tengert, a svájci havasokat, az alpesi tavakat. De számomra legszebb a zalai táj...
Soha máshol nem vakációztam, mint az én drága szülőfalumban, Pákán. Csodálatos táj ez. Virágos rétek, szelíd gesztenyések, szőlős domboldalak, mesebeli erdős hegyhátak váltakoznak rajta.”

1935-ben itt épített lakóházat számára, az orvos nagyapa egykori lakása helyén, magának egy szobát tartva fenn benne. (Páka, Kossuth u. 41.) Ma az épületet emléktábla jelöli.
Számtalan anekdota kering vélt vagy valós dolgairól, különcségéről. Ezek ismeretében szinte hihetetlen mennyire jól megértette magát szülőföldje bármelyik „egyszerű” földművesével, akikkel kirándulásai során akár mezőn, akár szőlőhegyen találkozott. Perceken belül képes volt kontaktust teremteni bármelyikükkel. Szóban, mert kezet fogni nem volt hajlandó. Nem nagyképűségből, hanem mert betegesen félt a fertőzéstől. Akivel kivételt tett, azzal bal kézzel tette.

Öveges professzor szülőfalujához való kötődését az is jelzi, hogy végső nyughelyének is a pákai temetőt jelölte meg, nagyapja, Mihálovics István, és testvérei sírja mellett. Az üres sírhely mai is látható a temetőben, a nagyszülők sírjától északra. Erről a szándékáról csak édesanyja végső akaratának tiszteletben tartásával tett le, aki legidősebb fiával egy temetőben szeretett volna nyugodni. Mivel Őt, kívánságának megfelelően Zalaegerszegen temették el, így a professzor sírja is ott, a Göcseji úti temetőben található.
Az országban több iskola és intézmény viseli nevét. Tatán szobra is áll.

Szeretett szülőfaluja sem feledkezett meg nevezetes fiáról. 2000. március 15-től nevét viseli az általános iskola, egy alapítvány - „Öveges a gyermekekért” -, és a település egyik utcája.
2011. február 27-én - vasárnap került sor a professzor egykori lakóházából kialakított Öveges Emlékház ünnepélyes átadására, melyben állandó kiállítás nyílt.


A kiállítás egyeztetett időpontban látogatható.