Ásatások a Piroskeresztnél
Cím
Lesencetomaj

46.752271 N, 17.858114 E
Kapcsolat
Nincs megadva
Lesencetomaj határában, az un. Piroskereszt melletti részen 1985 óta tart annak a temetőnek a feltárása, amely mind a magyar, mind a nemzetközi régészeti kutatás számára kiemelkedő jelentőségű.
Fontossága abban kereshető, hogy e temető az un. Keszthely-kultúra népének hagyatékát rejti, egy olyan népcsoport leleteit, amellyel kapcsolatban a mai napig is számtalan megoldatlan kérdés, probléma merül fel.
Talán éppen e temető feltárása után válik lehetővé, hogy e kultúrával kapcsolatos, több mint száz éve megoldatlan kérdésekre választ kapjunk.
Az első un. Keszthely-kulturás temetők még a múlt század végén kerültek elő, elsősorban Keszthely város területéről és környékéről. Ezért kapta ez a jellegzetes leletanyag a Keszthely - kultúra nevet.
A Keszthely - kultúrának eddig 19 temetője került elő, de csak e nép által használt telepeket nem ismerünk. Így elsősorban csak a temetők leletei alapján tudjuk elkülöníteni e kultúra népének hagyatékát.
Legjellemzőbb leletei női sírokból kerülnek elő.
Ezek az un. kosaras fülbevalók, amelyek mérete, formája, a felhasznált fémanyaga fajtája / a korai időkben általában nemesfém, míg később elsősorban bronz / koronként változott.
Szintén a jellegzetes viseleti darabok közé tartozik a ruha összetűzésére szolgáló tömör, vagy hasított szárú tű, vagy ritkábban a korong alakú fibula, a stilizált kígyófejben végződő karperec, az igen nagyszámú, különböző anyagból készült, változatos formagazdagságot mutató gyöngyök.
Nagy vonalakban elsősorban ezek a leletek jellemzik a Keszthely - kultúrás sírokat.
A kutatás eddigi tapasztalatai alapján ezek a temetők a Balaton délnyugati végénél, egy kb. 40 km átmérőjű körzetben ismertek.
A késő - antik kultúrájú nép hagyatéka minden előzmény nélkül jelenik meg ezen a vidéken, valószínűleg a VI. század közepe táján. Ebben az időben a Kárpát - medence az Avar Birodalom fennhatósága alatt állt, de a két nép ránk hagyott emlékei teljesen eltérnek egymástól.
Feltehető, hogy a Keszthely - kultúra népe az Adriai-tenger északi partvidékéről költözött új hazájába.
A kutatásban felmerült, hogy a népesség talán az avarok hadifoglyaként jelent meg Keszthelyen és környékén, de ennek ellentmond a legkorábbi időkre keltezhető sírok gazdagsága.
Átköltözésük oka nem ismert, mint ahogy további sorsukról is csak feltételezésekre szorítkozhatunk.
Egyelőre úgy tűnik, hogy a Keszthely-kultúra népe részben beleolvadva a nagyobb számú avarságba, vele együtt tűnt el.