Szent Márton római katolikus nagytemplom
Cím
Kunszentmárton
Köztársaság tér 3.
46.839423 N, 20.282890 E
Kapcsolat
Telefon: 56/461-012
A kunszentmártoni római katolikus nagytemplom a vidéki barokk templomok gyöngyszeme.
Kunszentmárton Jász-Nagykun-Szolnok megye legdélibb városa a Hármas-Körös bal partján.
Az Árpád-kortól kezdve lakott hely, IV. Béla király a Tiszántúlra, így ide is telepített kunokat, innen a település kun előtagja.
A törökdúlás nagyon megviselte a községet, sokáig lakatlan volt. 1717 és 19 között Radics István jászapáti kisbíró vezetésével jászok telepítették be a területet.
Az alapítók idejövetelük után ideiglenes kápolnát építettek.

A második, bár még mindig kicsiny templomot 1722 körül emelték Szent Márton tiszteletére. (Tisztelték a kun elődök hagyományait.)
A templom nem tudta kielégíteni az egyre növekvő lélekszámú település igényeit, így 1745-ben elkezdődött egy új templom építése.
A templom azonban anyagi erők híján komolyabb torony nélkül maradt, csupán egy kis fatornyocskára tellett.
1760-ban már elég erőt érzett a község magában és megegyezett Szablyik Jánossal (aki a templomot is építette), hogy készítse el a tizennégy öl magasságú tornyot. 1763-ban készült el az órával felszerelt torony.
A templom gyors romlásnak indult, 30 év elteltével nagyszabású felújításra volt szükség.
1779-ben egy tekintélyes pesti kőművesmestert hozatott a tanács Jung József személyében. Ő a templom lebontását javasolta. Ebbe a tanács is beleegyezett és felvették a jegyzőkönyvbe: A templom (maradván a torony!) lerombolandó és helyébe egy új, nagyobb és erősebb templom emelendő. Tulajdonképpen itt kezdődik a mai templom históriája.

Jung József tervét fogadták el, aki a tervrajzot 1781-ben mutatta be.
Jung késő barokk stílusa leegyszerűsödést mutat, a rokokó fölött eljárt az idő.
Az ünnepélyes alapkőletétel 1781. június 24-én volt.
A fővállalkozó Jungon kívül Gruber József ácsmester és Rabl Károly kerületi kőművesmes működött közre.
Az új templomot a régi köré építették, hogy a liturgikus cselekmények a munkálatok alatt is vegezhetőek legyenek.
Mikor az új falak elkészültek, a régi templomot egyszerűen kihordták az újból.
Az új templom megáldása 1784. nov. 11-én, a Szent Márton-búcsú keretében történt.
A szertartást a püspök megbízásából Horváth Imre egri kanonok végezte.
A főoltár építményét és a két mellékoltárt Rabl Károly, a márványozást Spórer János Mihály egri mester végezte.
A szentély kifestését, az oltárpárkányzatok, oszlopfők és a szentségházajtó aranyozását Fahrensohn Ferenc egri festő készítette el.
1788-ban készült a főoltárkép, melyet az egri Czirkler János festett (Szent Márton feltámaszt a halálból egy ifjút).
A szószék Motzer József egri szobrász műhelyében készült (hasonló az egri minoriták templomának és a Liceum kápolnájának szószékével).
A templombelsőt 1861-ben festették, majd 1888-ban felújították azt.
1889-ben készítette Dangl Antal aradi mester az orgonát.
1892-ben készült a szentélyben lévő 2,5 m magas Szent Péter és Szent Pál szobrok. Ebben az évben készültek el carrarai márványből a Jézus Szíve és Mária szobrok.
1822-23-ban magasították meg az aránytalanul kicsi tornyot. 1895-ben készült el a 23 m magas új vörösréz toronysisak.

1783-tól a II. világháborúig szép hagyomány élt: a toronyőr-tormos- köteles volt a nap minden órájában és negyedórájában a harangozás után a torony erkélyén állva a Dicsértessék a Jézus Krisztus köszöntést elmondani.

Az épület állagának megerősítére és megnagyobbítására Aigner Sándor dolgozott ki terveket: 1909-ben elkezdődött a templom bővítése 2 mellékhajóval. Ez 1910-ben készült el.
A festési munkálatokat Muhits Sándor Iparművészeti-iskolai tanár végezte.
A mellékhajók oltárai: Szent István, Szent Kereszt, Jézus Szíve, Mária, Assisi Szent Ferenc és Páduai Szent Antal.
Nagyméretű falfestmények: Szent László vizet fakaszt és Utolsó Ítélet.

Legutolsó renoválások: 1992-ben fejeződött be a templom teljes belső felújítása, 2005-ben pedig a külső felújítás.
A templom tornya 60 m magas. (Templomtörténeti forrás: Józsa László: Kunszentmárton-Római katolikus nagytemplom c. műve.
Megjelent: Tájak-korok-múzeumok kiskönyvtára 583. 1998.)

A templom főbejárata egy vasráccsal elválasztva nyitva: kb. 6:30-18:00-ig. (Ezen keresztül megcsodálható a templom.)
Szentmisék rendje: hétfőtől szombatig 7:00; vas.: 7, 9:30, 17:30.
Plébános: Túri Kis István