Evangélikus templom
Cím
Kemenessömjén

47.292631 N, 17.128823 E
Kapcsolat
Nincs megadva
A Kemenessömjénben élő - egyébként máig túlsúlyban lévő - evangélikus lakosságnak sokáig nem volt saját temploma.
Egykoron a katolikus templomot használták, majd ennek erőszakos visszafoglalása után Dömölkre jártak a hívek hitüket gyakorolni.

A templom története szorosan összefonódik az iskola sorsával.
Így történetünk az 1852-es évben kezdődik, amikor a sömjéni gyülekezet iskola és tanítói lakás céljára egy zsúpfedeles jobbágyházat vásárolt Ajkay Jánostól.
Az épületen 2 szoba lévén, egyiket átadták a tanítónak lakásul, a másikat iskolának használták.
Mivel ez a kis hajlék hamarosan kevésnek bizonyult, Berzsenyi Miklós támogatásával a régi épület helyére egészen új, az akkori kor igényeinek is megfelelő iskola és tanítólak épült.
Néhány évtized múlva újabb bővítés vált szükségessé.
A régi iskolát értékesítették, a mai evangélikus templom épületét 1888-ban Dr. Berzsenyi Jenő és Radó Dénes földbirtokosok anyagi segítségével építette az evangélikus gyülekezet, melyben az akkori igényeknek mindenben megfelelő iskola és tanítói lakás is volt.

A harmóniumot 1889-ben vásárolták 119 Ft-ért, és egy év múlva, 1990-ben már könyvtár is nyílt.
Később, 1933-ban, további tanterem, és kétharangos torony épült hozzá.

Sokáig itt mőködött a község iskolája, amelyet 1948-ban államosítottak, majd 1951-52-ben a felső tagozat Kemenesmihályfára került át, itt csak az alsó 4 osztály működött, 2 tanteremben, összevont formában.
1978-ban az iskolát megszüntették, a gyerekek azóta Kemenesmihályfára (esetenként Celldömölkre) járnak tanulni.

Az egykori tantermek egyikét most istentiszteletek céljára használják, a másikban a községi könyvtár működött egészen a közelmúltig.