Római katolikus templom
Cím
Erdőhorváti
48.317185 N, 21.425822 E

Kapcsolat
Telefon nincs megadva
Webhely nincs megadva
E-mail nincs megadva
 
 
1353-ban a falu fölött felépült a pálosok zárdája, ennek romjait jelen évszázad elején még látták, a helyet barátok zárdájának nevezték.
A falu birtokjoga 1647-től a Rákóczi fejedelmi családé volt.
A lakosság a XVII. században már a református hitet vallotta és az ismeretlen időben felépített templom is az ő birtokukba került. De 1671-ben a katolikus hitre térő Báthory Zsófia - özv. II. Rákóczi Györgyné - a templomot visszaadta a katolikusoknak.
1693-ban a hegyaljai plébánosok azt panaszolták Fenesy egri püspöknél, hogy a reformátusok Újhelyen, Tolcsván, Bényén, Horvátiban megkísérlik visszaállítani nyilvános vallásgyakorlatukat. Visszatért tehát a református prédikátor s Telekessy püspök 1699. évi összeírása nem jelez Horvátiban katolikus plébánost.
1703 és 1705 között ugyan rövid időre megindult a plébánia működése, de az 1705. évi szécsényi országgyűlés a hegyaljai templomokat visszajuttatta a reformátusok részére.
A Rákóczi szabadságharc végén Lipót királynak 1710. márc. 5.-éről, illetve I. Józsefnek 1710. szept. 10-ről keletkezett rendelkezése azt írta elő, hogy mindazon templomokat, plébániákat, iskolákat, javadalmakat, ájtatos alapítványokat, melyeket a reformátusok Rákóczi felkelése alatt elfoglaltak, vissza kell adni a katolikusok részére.
E rendelkezés végrehajtásaként gróf Pálffy János, mint a király megbízottja 1711. szept. 26-án az erdőhorváti templomokat a parókiával együtt azon indoklással adta vissza a katolikusok birtokába, hogy a templom és a plébániaház eredetileg a katolikusoké volt, és köztudomás szerint a plébánost a felkelés alatt űzték el.
1711 után mégsem tudták működtetni az erdőhorváti plébániát.
A visszakapott fa templom nem volt többé használható, rövidesen dőlni kezdett a fából épült paplakkal együtt.
1713-ban a mádi plébános szedte az erdőhorváti malom szombati vámbevételét, 1733-ban viszont már Tolcsván filliája volt az erdőhorváti katolikus lakosság, a falu birtokjoga pedig Trautson hercegségé lett.

1773 augusztusában Trautson herceg a plébánia visszaállítása iránt kezdeményező lépéseket tett: a plébános tartására évi 50 Ft fizetést rendelt regéci uradalmi pénztárából, majd plébánosnak bemutatta Kanyitzky János mádi káplánt.
1773 novemberében a tolcsvai plébános engedélyt kért az újonnan épített kápolna megáldására, december 1-én pedig Kanytzky, az első plébános elfoglalta hivatalát és jelentette, hogy hallgatóinak csak fele fér be a kis kápolnába.
A paplak is alkalmatlan építmény volt.
Kanyitzky halála után utódja, Hutiray András plébános 1787-ben a kegyuraságtól kieszközölt pénzen szilárd anyagból építette a jelenlegi templomot, majd a paplakot.
A harangokat Tolcsváról hozták át s eleinte a protestánsokkal közösen használták.
A plébánia templom titulusa: Szent Kereszt megtalálása.

Az új plébánia leányegyházai voltak a visszaállításkor: Rákócziiak egykori regéci uradalmához tartozó Alsó-Középső-Felsőhuta, később a regéci üveggyár és Komlóska község.
Középhutában 1870-ben Trabeczky József adományából templom épült, Szent Anna tiszteletére.
A Háromhuta elnevezés az 1905. évi egyesítésük folytán keletkezett.

Forrás: Bertók atya
Szerkesztőségi ajánlat
Miskahuszár - A világ legnagyobb huszár szobra
Pákozd
Új magyar turisztikai látványosság a maga nemében egyedülálló alkotás
Füzér Vára
Füzér
A Füzéri Várhegy 2008-ban elnyerte Magyarország természeti csodája címet

Almásy-kastély
Gyula
A 21. századi interaktív technika segítségével a felfedezés élményét kínálja a kiállítás a látogatónak

Kiemelt szállás ajánlatok
Kőkapu Vadászkastély és Hotel
Nagyhuta
Ha szeretnék kipihenni a hétköznapok fáradalmait, a város zaját, válasszák a Zempléni-hegység szívében, nyugodt, csendes helyen található Kőkapu Vadászkastély és Hotelt.
Szarvas Panzió
Erdőbénye
Gyalogtúrák, kerékpáros utak történelmi várak, halban és vadban gazdag vizek és erdők, borturizmus, kulturális és gasztronómiai rendezvények kínálnak sokszínű programot az idelátogatóknak.
Kata Apartman Vendégszállás
Jászberény
A szállás cégeknek, magánszemélyeknek, kirándulni, pihenni vágyóknak rövid hétvégére, akár 1-éjszakára is rendelkezésre áll.