Merzse mocsár
Cím
Budapest
XVII, kerület, Rákos-hegy
47.445444 N, 19.283539 E

Kapcsolat
Telefon nincs megadva
E-mail nincs megadva
 
 
A természetvédelmi terület az egykori nagykiterjedésű „vadvízország” utolsó hírmondója Budapest határában. Törvényes védelmet 1977-ben kapott a vidék 27 hektárja. 1999-ben bővült a védettség 40 hektáros területre. A Merzse-mocsár és vidéke többször kiszáradt az utóbbi évtizedben az aszályos időjárásnak és a jelentős antropogén hatások miatt. (Repülőtéri építkezések, mezőgazdasági területeken épített vízelvezető árkok, lakott területek csatornázottságának bővülése stb.) A Fővárosi Önkormányzat a víz – mindenkori szükségletek szerinti – pótlásával, egy élőhely rekonstrukciós program támogatásával, az építmények karbantartásával  biztosítani kívánja a védett terület fennmaradását.

Botanikai érték:
A területen több növénytársulás is megfigyelhető, amelyeken azonban a száradással a gyomosodás mind erőteljesebb jelei is mutatkoznak. Megtalálható itt a magassásos, a nádas, a bokorfüzes, a fűz-nyár ligeterdő és a száradó kékperjés láprét is. A terület védett növényei között meg kell említeni a budai imolát (Centaurea sadleriana), a keskenylevelű gyapjúsást (Eriophorum angustifolium), a hússzínű ujjaskosbort (Dactylorhiza incarnata), a szúnyoglábú bibircsvirágot (Gymnadenia conopea), valamint a mocsári kosbort (Orchis laxiflora). Tavassszal  a vizesebb helyeken megfigyelhetjük a a sárga nőszirom (Iris pseudacorus) a szárazabb , homokosabb helyeken a fürtös gyöngyike (Muscaria racemosum) szépen virágzó példányait.

Zoológiai érték:
A terület rovarvilága igen gazdag. Számos ritka és védett faj is előfordul a területen. Ezek közül is kiemelkedő jelentőségű a Vörös Könyves vérfűboglárka (Maculinea teleius). A terület rétjeinek nappali lepke egyed és fajgazdagsága mindenki számára feltűnő. Néhány évtizeddel ezelőtt a merzsei vízrendszerben réti csík (Misgurnus fossilis) és lápi póc is előfordult. A kétéltűek számára kiemelkedően fontos élőhely a Merzse-mocsár. Az itt élő pettyes és tarajos gőte (Triturus vulgaris, T. cristatus) mellett a zöld levelibéka (Hyla arborea) és a barna ásóbéka (Pelobates fuscus) is felkeresi az itteni vizeket kora tavasszal. Vízisiklók (Natrix natrix) mellett a mocsári teknősök (Emys orbicularis) is élőhelyet találnak itt. A szárazabb réteken jelentős fürge gyík (Lacerta agilis) és zöld gyík (Lacerta viridis) populáció él. Itt nem figyelhető meg olyan sok madárfaj, mint a Naplás-tónál, de a viszonylag kisebb mértékű háborgatás révén azok biztosabban és nagyobb egyedszámmal fordulnak elő. Több pár barna rétihéja (Circus aeruginosus) is rendszeresen költ a területen. A különböző nádi és vízimadarak, mint a barkós cinke (Panurus biarmicus), a nádrigó (Acrocephalus arundinaceus), a vízityúk (Gallinula chloropus), a bölömbika (Botaurus stellaris) és a különböző nádiposzáta és réce fajok, megfigyelését segíti a vízre épített madárvárta is.  A mocsarat körülvevő réten, bokorfüzesben és fűz-nyár ligeterdőben megfigyelhetünk más madarakat is, mint a gyurgyalag (Merops apiaster), a kakukk (Cuculus canorus), a sárgarigó (Oriolus oriolus), a búbos banka (Upupa epops), a tövisszúró gébics (Lanius collurio), a fülemüle (Luscinia megarchynchos), a karvaly (Accipiter nisus), az egerészölyv (Buteo buteo) és a vörös vércse (Falco tinnunculus). Megfigyelték költését a nagyon megritkult kis őrgébicsnek (Lanius minor) is.  Az emlősök közül az őz (Capreolus capreolus) és a róka (Vulpes vulpes) mellett a menyét (Mustela nivalis) és a borz (Meles meles) is „őslakója” a természetvédelmi területnek.

Geológiai érték:
A Naplás-tóhoz hasonlóan a terület geológiai felépítésében a Duna V. terasza játszott szerepet. A vízáteresztő kavics és homok rétegekre települ a napjainkban is képződő öntésiszap, öntésagyag. Ezek a fiatal ártéri üledékek képezik azt a vékony vízzáró réteget, amely lehetővé teszi a felszíni vízfelület megmaradását.

Tájképi érték:
A Merzse-mocsár a főváros néhány még meglévő vizes élőhelye közül a pesti oldalra egykor jellemző mocsaras területek egyik utolsó megmaradt túlélője, hírmondója. Különös élőhelyi jellegét fokozzák a Ferihegyi repülőtér „szomszédságából” adódó hatások, a vidék mezőgazdasági használata és a lakóterületek közelsége is. Még ma is igazi különlegessége, „lélegző felülete” a fővárosnak.
Szerkesztőségi ajánlat
Vizsolyi Biblia Látogatóközpont (Mantskovit Bálint Nyomtatástörténeti Múzeum)
Vizsoly
Árpád-kori Műemlék Templom
Füzér Vára
Füzér
A Füzéri Várhegy 2008-ban elnyerte Magyarország természeti csodája címet

Almásy-kastély
Gyula
A 21. századi interaktív technika segítségével a felfedezés élményét kínálja a kiállítás a látogatónak

Kiemelt szállás ajánlatok
Kőkapu Vadászkastély és Hotel
Nagyhuta
Ha szeretnék kipihenni a hétköznapok fáradalmait, a város zaját, válasszák a Zempléni-hegység szívében, nyugodt, csendes helyen található Kőkapu Vadászkastély és Hotelt.
Szarvas Panzió
Erdőbénye
Gyalogtúrák, kerékpáros utak történelmi várak, halban és vadban gazdag vizek és erdők, borturizmus, kulturális és gasztronómiai rendezvények kínálnak sokszínű programot az idelátogatóknak.
Kata Apartman Vendégszállás
Jászberény
A szállás cégeknek, magánszemélyeknek, kirándulni, pihenni vágyóknak rövid hétvégére, akár 1-éjszakára is rendelkezésre áll.