Református templom
Cím
Bózsva

48.475105 N, 21.469685 E
Kapcsolat
Nincs megadva
Az Árpád korban még királyi birtokként szerepelt. Eladományozására csak a XV. században került sor, ekkor egyrészt a Perényi család birtokába került.
A XVI. században egy ideig a Cseh család volt a tulajdonosa, majd ismét visszakerült a Perényiekhez.
A következő évszázadban, Kisbózsvához hasonlóan, szinte teljesen elnéptelenedet és csak a XVIII. század második felétől kezdet ismét benépesedni.

Lakói a XX. század első felében körülbelül fele-fele arányban reformátusok és római katolikusok voltak, csekély görög katolikus és Ágostoni evangélikus kisebbséggel.
Ekkoriban /1854/ református temploma már volt a falunak.