Adatvédelmi nyilatkozat

A Netcentrum Kft. (a Kirándulástervező Turisztikai Portál üzemeltetője) tiszteletben tartja a látogatók személyiségi jogait, támogatja a személyes adatok védelméről szóló törvényeket és megfelelő eljárásrendet alkalmaz az e jogszabályokban foglalt követelmények betartása érdekében.

A Kirándulástervező Turisztikai Portálon történő tartózkodás során a birtokunkba került személyes adatokat mindenkor a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A Netcentrum Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Netcentrum Kft. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a Netcentrum Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
A Netcentrum Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
A Netcentrum Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Hírlevelek
Hírleveleinket csak olyan feliratkozóknak küldjük, akik az erre vonatkozó regisztráció során nevüket és e-mail címüket saját elhatározásukból erre a célra megadták.
A hírlevelekről történő leiratkozást folyamatosan biztosítjuk.

Fórumok, blogok, hozzászólások
Fórumainkat, a blogokat, a hozzászóló mezőket mindenki saját felelőségére veszi igénybe, az ott megadott információkért a Netcentrum Kft. nem vállal felelősséget. Ugyanakkor a Netcentrum Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az oda nem illő bejegyzéseket törölje.

Sütik (cookie-k) és nyomonkövetési információ
Az internetes sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatállományok, amelyeket egy webszerver küld a felhasználó Internet böngészője részére, amelyeket az a számítógép merevlemezén eltárol. Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy marketingtevékenységünk hatékonyságát mérjük. Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy Ön dönti el, kíván-e sütiket fogadni. Böngészőbeállításainak módosításával lehetősége van választani a között, hogy böngészője fogadjon minden sütit, értesítse a sütik fogadásáról, vagy utasítson el minden sütit.
Akkor is tudja használni a www.kirandulastervezo.hu -t, ha úgy állította be böngészőjét, hogy ne fogadja a sütiket, mindazonáltal a sütik elutasításával az oldal egyes funkciói esetleg nem rendeltetésszerűen vagy egyáltalán nem fognak működni.

Harmadik személyek: hirdetők, szolgáltatók, és tartalomszolgáltatók
Portálunkon bizonyos tartalmakat, beleértve ebbe a hirdetéseket is, harmadik személyek szolgáltatják. Ezek a harmadik személyek saját sütijeiket és web figyelőiket használhatják, hogy a felhasználók preferenciáit azonosítsák, hogy megállapítsák, hogy a felhasználónak volt-e már kapcsolata az adott harmadik személyekkel, és hogy melyik web oldalon jelent meg a harmadik fél hirdetése és hogy a hirdetésre rákattintott-e a felhasználó.
A tartalomszolgáltatók vagy szolgáltatók arra használhatják a sütiket, hogy megtudják, hányszor látták a felhasználók a tartalmukat vagy hányszor használták a szolgáltatásukat.
A harmadik személyek által használt sütikhez és web figyelőkhöz nincsen hozzáférésünk. Ezek az adatok segítik a hirdető partnereinket, hogy a célzott hirdetéseket biztosítsanak oldalainkra, melyekről azt gondolják, hogy a felhasználók felé a legrelevánsabbak lesznek.
A harmadik személyek süti használatára a saját adatvédelmi szabályzatuk vonatkozik, ami eltérhet ettől az Adatvédelmi nyilatkozattól.
A harmadik személyek által használt technológiákat, az általuk gyűjtött adatokat és azok felhasználását nem felügyeljük. Nincsen hozzáférésünk a harmadik felek által használt sütikhez.
Bizonyos harmadik személyű hirdetők felajánlhatják, hogy az általuk használt sütiket a felhasználók letiltsák, amikor ők szolgáltatnak hirdetéseket számukra.

Külső weboldalak
Adatvédelmi nyilatkozatunk kizárólag a www.kirandulastervezo.hu oldalra vonatkozik.
Bár ez a weboldal más által üzemeltetett oldalakra mutató linkeket is tartalmaz, kérjük, vegye figyelembe, hogy a Netcentrum Kft.-nek nincs ellenőrzési joga vagy ráhatása ezen oldalak adatvédelmi eljárásaira. A Netcentrum Kft. azt javasolja a www.kirandulastervezo.hu látogatói számára, hogy kísérjék figyelemmel, mikor hagyják el a www.kirandulastervezo.hu -t, és olvassák el minden más, meglátogatott weboldal adatkezelési szabályzatát.

Adattovábbítás harmadik személyek felé
Harmadik személyeknek nem továbbítjuk a felhasználók Személyes adatait direkt marketing céljából, csak ha a felhasználó előzetesen beleegyezik az adattovábbításba. Ha a felhasználó beleegyezik abba, hogy harmadik féltől kommunikációt fogad, az adatokra a harmadik személyek adatkezelési szabályzata vonatkozik. Így, ha a későbbiekben a felhasználó úgy dönt, hogy nem akarja, hogy a harmadik személyek használják az adatait, ez ügyben a harmadik személyekhez kell közvetlenül fordulni.
A nem személyes adatok egy részét megoszthatjuk harmadik személyekkel (pl.: weboldalak, hirdetők és már tartalomszolgáltatói és szolgáltatói partnerek).
Ezen felül a felhasználók Személyes adatait megoszthatjuk harmadik személyekkel az alábbi esetekben:

- Működtetési szolgáltatókkal
Alkalmazhatunk más cégeket és egyéneket azért, hogy bizonyos feladatokat ellássanak a részünkre, például a Portál szolgáltatásainak és funkcióinak fenntartására és más szolgáltatások elvégzésére.
Például (de nem kizárólag), kommunikáció folytatása a nevünkben, adatelemzés, marketing asszisztencia és közönségszolgálat, stb.
Ezek a harmadik személyek hozzáférhetnek a Közösségi oldal felhasználóinak Személyes adataihoz, hogy ezeket a szolgáltatások nyújtani tudják.

- Külső harmadik személyekkel
A felhasználók Személyes adatait megoszthatjuk más, külső harmadik személyekkel a következő esetekben:
- A felhasználókról adatokat - ebbe beleértve a Személyes adatokat is - továbbíthatjuk jogi eljárások esetén, kormányszervezetek felszólítására vagy hogy igazoljuk és megerősítsük a Honlapon érvényes szabályokat, jogszabályokat.
- Felhasználhatjuk a felhasználók azonosítására az IP-címüket együttműködve az internetszolgáltatókkal vagy a rendészeti szervekkel, valamint megoszthatunk felhasználói és más adatokat, amikor azt szükségesnek látjuk a jogi felelősségünk csökkentése érdekében vagy hogy védjük és érvényre juttassuk a Honlapon, a Felhasználók, a látogatók vagy más személyek jogait, érdekeit és biztonságát.
- Ha szabad belátásunk szerint úgy véljük, hogy az adatok megosztása szükséges vagy helyénvaló annak érdekében, hogy kivizsgáljunk vagy megoldjunk felmerülő problémákat, hogy megvédjük üzleti tevékenységünket és vagyontárgyainkat és/vagy hogy megalapozzuk vagy gyakoroljuk törvényes jogainkat vagy megvédjük érdekeinket, vagy
- A minket vagy társvállalatainkat érintő: csőd, egyesülés, összeolvadás, felvásárlás, strukturális átalakulás, irányítás átadás, együttműködés, alapvető vállalati változás vagy más üzleti változás esetén.

- Sorsolásos játék, vetélkedő vagy promóció esetén
Ha a felhasználó sorsolásos játékban, vetélkedőben vagy promócióban vesz részt, a jogszabályokban előírt módon a Személyes adatait közzé lehet tenni, például egy nyertes listán. Továbbá sorsolásos játékban, vetélkedőben vagy promócióban való részvétel esetén kérhetjük, hogy a Felhasználó egyezzen bele a Személyes adatainak vagy más adatainak hirdetési anyagokban való felhasználásába. Ezen felül ajánlhatunk olyan sorsolásos játékot, vetélkedőt vagy promóciót, melyet részben vagy egészében harmadik személyek szponzorálnak. Ha a promóció regisztrációs oldalán ez fel van tüntetve, ezek a harmadik személyek hozzáférhetnek azokhoz a Személyes adatokhoz, melyeket azon promóció számára a felhasználó benyújt. A harmadik személyek adatfelhasználására nincsen befolyásunk és a harmadik személyekre nem vonatkozik ez az Adatkezelési szabályzat.

Biztonság
Tőlünk telhetően mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztonságban tartsuk és bizalmasan kezeljük a felhasználók Személyes adatait. Ennek ellenére semmilyen az Interneten történő adatátvitel nem 100%-ig biztonságos, és mint minden más weboldal esetében, itt is igaz, hogy harmadik személyek törvénytelenül hozzáférhetnek nem biztonságos csatornán keresztül folyó adatátvitelekhez vagy magán kommunikációhoz.
Ennek eredményeként nem tudjuk garantálni vagy jótállni a felénk kommunikált adatok biztonságáért, és nem vagyunk felelősek a Személyes adatok ellopásáért, megsemmisülésért vagy nem szándékos továbbításáért.

Adathalászat
Az adathalászat kísérlet arra, hogy a vásárlók személyazonosságát és bankszámlaadatait ellopják és kihasználják. Az adathalászok hamisított e-mailek üzenetekkel próbálják a hamisított weboldalakra csalni a vásárlókat, melyeket arra terveztek, hogy a látogatóktól kicsalják Személyes adataikat, mint például bank- vagy hitelkártyaszám, felhasználói név, jelszó.
NEM KÜLDÜNK OLYAN E-MAIL ÜZENETEKET, AMIBEN KÉNYES SZEMÉLYES ADATOK VAGY FELHASZNÁLÓI NEVEK ÉS JELSZAVAK MEGADÁSÁT KÉRJÜK!
Ha ilyen csalási kísérlettel találkozik az e-mail üzenetei között, kérjük, ne válaszoljon rá, de azonnal jelezze az info@kirandulastervezo.hu e-mail címen.

Felhasználási tilalmak
A Honlapon található e-mail címekre tilos kéretlen reklám-emaileket küldeni.
Az email-címek feltüntetése nem értelmezhető hozzájárulásként, hogy azoknak bármelyikét bárminemű szolgáltatás közvetítője a Netcentrum Kft. előzetes engedélye nélkül szabadon használhassa.
Tilos erre a Honlapra vagy erről a Honlapról bárminemű törvénytelen, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, obszcén, lázító vagy pornográf tartalmat küldeni, beleértve egyéb olyan tartalmakat, melyek törvényes, polgári vagy büntetőjogi felelősséggel járhatnak.
Úgyszintén, tilos szondázni, megvizsgálni vagy tesztelni a Honlapunk, rendszerünk vagy hálózatunk sebezhetőségét vagy megfelelő engedély nélkül áthatolni a biztonsági vagy hitelesítési rendszeren.
A felhasználó beleegyezik abba, hogy kárpótolja a Netcentrum Kft-t minden igényért, követelésért, keresetért, veszteségért, kárért vagy költségért (beleértve de nem korlátozva az indokolt bírósági költségekre és kifizetésekre), amelyek ezen tiltott felhasználásokból, szerzői jogunk, védjegyeink és más szellemi tulajdonjogaink megsértéséből ered vagy ezek kapcsán merül fel.

Alkalmazandó jogszabályok és illetékesség Ezen Honlap és a benne foglalt tartalmak használata és bármely kárigény, mely ezekkel kapcsolatos a magyar törvények szerint bírálandó el. Úgyszintén, a felhasználó elfogadja a magyar bíróságok kizárólagos illetékességét. Felhívjuk látogatóink szíves figyelmét, a felhasználási feltételek betartására.

Kérdések, észrevételek

Kérdéseivel, észrevételeivel szerkesztőségünkhöz a kapcsolat űrlapon keresztül fordulhat.